top of page

Doneer

Donateur worden
Stichting Woongroep Kanjerhof krijgt geen overheidssteun. Voor de realisatie van de Kanjerhof zijn de bijdrages van de bewoners, hun ouders, fondsenbijdrages en persoonlijke giften onmisbaar.

Om het wonen van onze jongeren mogelijk te maken is er veel geld nodig. Bijvoorbeeld voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes, ondersteunende systemen, een tuinplan, etc.. Ook hopen we een eigen bus te kunnen aanschaffen/leasen zodat we op pad kunnen met de bewoners.

 

Helpt u mee?

Naast donaties via de website kunt u ook rechtstreeks doneren op ons bankrekeningnummer, de ABN-AMRO te Hilversum, rekening NL 16 ABNA 0883 1363 84  (t.n.v. Stichting Woongroep Kanjerhof). Ook hulp of sponsoring in natura door u of uw organisatie zijn van harte welkom! 

Fiscale aftrekbaarheid donaties
Donaties (geld en goederen) aan de Kanjerhof zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat de Kanjerhof de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst. Zie deze link voor meer informatie over de mogelijkheden.

Een donatie is alleen fiscaal aftrekbaar indien er geen tegenprestatie aan verbonden is, zoals bijvoorbeeld de voorwaarde dat de gift voor een specifieke bewoner van de Kanjerhof wordt aangewend.

 

Als men specifieke bewoners wil steunen dan moet dit direct aan die bewoner. Men kan wel verzoeken de donaties aan te wenden voor een specifiek doel ten bate van alle bewoners, de Kanjerhof zal daar dan natuurlijk rekening mee houden. 

Stichting Woongroep Kanjerhof is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 78008700 en is gevestigd te Hilversum. Het fiscaalnummer van de stichting is 6612.31.077.

Ontvangen donaties
De Kanjerhof wil de donaties die zij ontvangt graag vermelden op de site. De Kanjerhof zal alleen donaties vermelden indien de donateurs daar geen bezwaar tegen hebben.

De Kanjerhof wil heel erg graag ook alle fondsen danken voor de toegezegde ondersteuning bij de investeringen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten in de Kanjerhof!

Screenshot 2020-04-30 at 10.10.21.png
Screenshot 2020-04-30 at 10.10.46.png
bottom of page