top of page

Belastingaftrek

Fiscale aftrekbaarheid donaties

Donaties (geld en goederen) aan de Kanjerhof zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting omdat de Kanjerhof de status van Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) heeft gekregen van de belastingdienst.

 

Reguliere of éénmalige donaties 

Voor het aftrekken van reguliere of éénmalige donaties gelden de volgende voorwaarden:

  • De Kanjerhof levert geen tegenprestatie voor de donatie;

  • U kunt met documenten aantonen dat u de donaties hebt gedaan (bijvoorbeeld een bankafschrift);

  • Voor toepassing van de fiscale aftrek dient het totale bedrag van uw donaties meer dan 1% van uw totale inkomen (box 1, 2 en 3) te zijn met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken;

  • U mag voor deze donaties in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw totale inkomen (box 1, 2 en 3).

 

De hoogte van het de fiscale aftrek is met hulp van deze calculator uit te rekenen.

 

Periodieke donaties

Voor het aftrekken van periodieke donaties gelden de volgende voorwaarden:

  • De Kanjerhof levert geen tegenprestatie voor de donatie;

  • U hebt de donatie laten vastleggen door middel van een overeenkomst;

  • U maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar Hethuis;

  • De jaarlijkse giften zijn steeds (ongeveer) even hoog;

  • Deze bedragen worden minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar Hethuis;

  • De periodieke donatie stopt uiterlijk bij uw overlijden.

 

Voor periodieke donaties geldt geen drempel voor aftrek of een maximaal aftrekbaar bedrag.

De overeenkomst kon tot 2013 alleen via een notariële akte worden vastgelegd. Sinds 2014 is het ook mogelijk de overeenkomst rechtstreeks met de Kanjerhof aan te gaan. Dit werkt als volgt:

Periodieke donaties in geld

Download deze (door de Belastingdienst opgestelde) formulieren:

 

Nadat u het formulier hebt ingevuld en ondertekend stuurt u de papieren versie naar:

Stichting Woongroep Kanjerhof
Gijsbrecht van Amstelstraat 334a
1215 CW Hilversum

of de digitale versie via email naar donaties@woongroepkanjerhof.nl

De Kanjerhof vult de overeenkomst aan met ondermeer een transactienummer en stuurt het aangevuld exemplaar retour voor uw administratie. De Kanjerhof houdt een afschrift van de overeenkomst in onze administratie, omdat op verzoek van de Belastingdienst zowel wij als u  de overeenkomst moeten kunnen overleggen.

Periodieke donaties in in natura 

Download dit (door de Belastingdienst opgestelde) formulier

 

Nadat u het formulier hebt ingevuld en ondertekend stuurt u de papieren versie naar:

Stichting Woongroep Kanjerhof
Gijsbrecht van Amstelstraat 334a

1215 CW Hilversum

of de digitale versie via email naar donaties@woongroepkanjerhof.nl

De Kanjerhof vult de overeenkomst aan met ondermeer een transactienummer en stuurt het aangevuld exemplaar retour voor uw administratie. De Kanjerhof houdt een afschrift van de overeenkomst in onze administratie, omdat op verzoek van de Belastingdienst zowel wij als u  de overeenkomst moeten kunnen overleggen.

Ontvangen donaties

De Kanjerhof wil de donaties die zij ontvangt graag vermelden op de site.

 

De Kanjerhof zal alleen donaties vermelden indien de donateurs daar geen bezwaar tegen hebben.

De Kanjerhof heel erg graag ook alle fondsen danken voor de toegezegde ondersteuning bij de investeringen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten in de Kanjerhof!

bottom of page