top of page

Stichting

Op 11 mei 2020 is de Stichting woongroep Kanjerhof opgericht:

Inschijving KvK:    78008700

RISN nummer:      861231077

Postadres: Gijsbrecht van Amstelstraat 334a, 1215 CW, Hilversum

E-mailadres: info@woongroepkanjerhof.nl


Doelstelling
De stichting heeft als doel: het voorzien in de woonbehoefte, de verzorging en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Gooi- en Vechtstreek en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aangaan van overeenkomsten met zorgleveranciers en woningcorporaties.


Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Aad Jansen email

Secretaris: Astrid Seegers-Driessen email

Penningmeester: Barbara Schokkenbroek email

Bestuurslid: Guido de Wit email


Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Wil je onze Kanjers helpen?

bottom of page