top of page

Over Kanjerhof

Organisatie

Kanjerhof is een ouderinitiatief voor een nog te realiseren woonvorm met 24-uursbegeleiding, voor een groep van (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking. Hiervoor is op 15 mei 2020 de Stichting woongroep Kanjerhof opgericht. Als de plannen concreter worden, zullen er diverse raden of commissies opgericht worden, zoals een Raad van Toezicht. Zodra dit van toepassing is zal er ook een bewonersplatform komen, waarin wensen t.a.v. wonen, huishouden, eten, vrije tijd etc besproken kunnen worden. De organisatie van de begeleiding zal ook dan nader omschreven worden. Het doel is dat bewoners zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren maar hulp krijgen waar nodig of door ouders/verzorgers gewenst. De rol van de ouders/verzorgers zal eveneens tzt nader omschreven worden.

Doelgroep

De doelgroep van de Kanjerhof zijn 17 jong volwassenen vanaf 20 jaar met een verstandelijke beperking en een Wlz indicatie. Zij kunnen, onder begeleiding, een appartement bewonen, hebben een redelijk niveau van persoonlijke verzorging en kunnen omgaan met een dagritme van werk, huishoudelijke activiteiten en vrije tijd.  Overdag gaan zij gemiddeld 4 dagen per week naar werk of dagbesteding. De (kandidaat) bewoners hebben een curator of mentor/bewindvoerder.
Onder begeleiding van een orthopedagoog zal gekeken worden naar een harmonieuze samenstelling van de totale groep.

Samen en toch zo zelfstandig mogelijk wonen,

werken en genieten

Locatie en pand

De prachtige centraal gelegen locatie is de Orchideestraat 10, een perceel van 2900 m2 in Hilversum Zuid. Slechts 100 meter verwijderd van de winkels en restaurants van de Gijsbrecht van Amstelstraat. Het pand krijgt een centrale entree, is niet vrij toegankelijk en krijgt een lift. Het pand heeft voldoende gezamenlijke binnenruimtes voor een groep van 17 bewoners, begeleiding, berging, etc. De woon-, eetkamers met open keuken bieden ruimte aan twee groepen van acht a negen bewoners, welke met elkaar verbonden kunnen worden. Hier wordt samen gekookt, gegeten en kan de vrije tijd ingevuld worden. Buiten is er voldoende ruimte voor een aantal fitness-/sportatributen en zitjes. De bewoners hebben daarnaast een eigen appartement, met eigen sleutel, van ca. 45-50 m2. Een appartement heeft een woonkamer met keukenblok, slaapkamer, badkamer met toilet en een eigen buitenruimte.

Mede bewoners

Woongroep Kanjerhof biedt woonmogelijkheden aan 17 jong volwassenen. Het is mogelijk zich aan te melden door het interesseformulier te downloaden en ingevuld te versturen naar info@woongroepkanjerhof.nl. Toelatingscriteria worden nog samengesteld. 

De volgende uitgangspunten worden sowieso gehanteerd.

 

  • Bij aanvang van de huur is de bewoner ten minste 18 jaar 

  • Hij/zij beschikt over een PGB, grondslag VG met minimaal een ZZP-VG03

  • Hij/zij heeft een Wajong uitkering of loon uit arbeid

  • Hij/zij heeft een curator of mentor/bewindvoerder

  • Het oordeel van de orthopedagoog is leidend

  • De zorg wordt gezamenlijk ingekocht bij 1 zorgaanbieder

  • Het opsturen van een interesseformulier van een kandidaat biedt geen garantie voor daadwerkelijke plaatsing.

Zorg

De zorg wordt ingekocht bij Amerpoort door alle PGB's daar gezamenlijk aan te besteden. Amerpoort heeft zeer veel ervaring met woonitinatieven en levert de zorg door gediplomeerde vaste begeleiders in te zetten.

Er wordt onderscheid gemaakt in zorg voor de gehele groep en  benodigde individuele zorg welke in een persoonlijk zorgplan vastgelegd wordt.

Onze Missie

Samen en toch zo zelfstandig mogelijk.  De jongeren die hier gaan wonen gaan overdag naar hun werk of dagbesteding.  De vrije tijd besteden ze samen met andere bewoners of bij eigen clubs. De 24-uurs zorg bestaat uit begeleiders die, in overleg met ouders/verzorgers,  de jongeren helpen de regie over hun eigen leven zo zelfstandig mogelijk te voeren, de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en een sociaal leven te onderhouden.  Jongeren krijgen  op deze manier de zorg en begeleiding die past bij hun behoeften en mogelijkheden.

Our Mission

Onze Visie

Samen en toch zo zelfstandig mogelijk wonen, werken en genieten

Wil je onze Kanjers helpen?

bottom of page